Magyar Tahiti Táncos?

Szerinted van a tahiti táncnak létjogosultsága Magyarországon? Szerinted értelmezhető magyarként tahiti táncot táncolni?

A természet törvényeit fürkészve felismerjük, hogy csak folyamatokban lehet értelmezni az életet. Nincs fekete-fehér, nincs jó vagy rossz, nincs egyetlen megoldás, nincs egy nagy megérkezés.
Folyamatos megérkezés van.
Az én szívemben úgy él, hogy kezdetben volt egy mag, és ebből a magból szökkent szárba minden kultúra. És mindegyik kultúra, nép más fő erény mentén növekedett és bontott virágot.
Ezért is olyan meghitt és gyönyörű az, amikor egy közösség hagyomànyait figyelve, magunkba engedve, körbeölel minket a teljesség érzése.
Összeáll újra a mag.
Így van az, hogy minden nemzet tradíciójában találunk, érzünk valamit, ami hív, és mi is mások számára vonzó értékeket csillantunk meg. Csodás dolog, hogy ilyen könnyedén, bármikor, lehetőségünk van meríteni a kiapadhatatlan műveltségből.
A magyarokat kísérő sugallatnak egy szóval azt mondanám: alázat.
És ezt tapasztaljuk, tanuljuk, gyakoroljuk minden formájában, tónusában, minden e köré rendeződik.
A tahiti iránymutatónak az elégedettséget ragadnám ki.
Ha ezeket, a Földön elhintett mozaikokat összeillesztjük, a legjobb úton járunk látómezőnk kivirágoztatásában.
Táncold magadba a Világot!